27. dec, 2013

Heartattacks and water

The Rose Affair

HEART ATTACKS AND WATER ! How many folks do you know who say they don't want to drink anything before going to bed because they'll have to get up during the night. Heart Attack and Water - I never knew all of this ! Interesting....... Something else I didn't know ... I asked my Doctor why people need to urinate so much at night time. Answer from my Cardiac Doctor - Gravity holds water in the lower part of your body when you are upright (legs swell). When you lie down and the lower body (legs and etc) seeks level with the kidneys, it is then that the kidneys remove the water because it is easier. This then ties in with the last statement! I knew you need your minimum water to help flush the toxins out of your body, but this was news to me. Correct time to drink water... Very Important. From A Cardiac Specialist! Drinking water at a certain time maximizes its effectiveness on the body 2 glasses of water after waking up - helps activate internal organs 1 glass of water 30 minutes before a meal - helps digestion 1 glass of water before taking a bath - helps lower blood pressure 1 glass of water before going to bed - avoids stroke or heart attack I can also add to this... My Physician told me that water at bed time will also help prevent night time leg cramps. Your leg muscles are seeking hydration when they cramp and wake you up with a Charlie Horse. Mayo Clinic Aspirin Dr. Virend Somers, is a Cardiologist from the Mayo Clinic, who is lead author of the report in the July 29, 2008 issue of the Journal of the American College of Cardiology. Most heart attacks occur in the day, generally between 6 A.M. and noon. Having one during the night, when the heart should be most at rest, means that something unusual happened. Somers and his colleagues have been working for a decade to show that sleep apnea is to blame. 1. If you take an aspirin or a baby aspirin once a day, take it at night. The reason: Aspirin has a 24-hour "half-life"; therefore, if most heart attacks happen in the wee hours of the morning, the Aspirin would be strongest in your system. 2. FYI, Aspirin lasts a really long time in your medicine chest, for years, (when it gets old, it smells like vinegar). Please read on... Something that we can do to help ourselves - nice to know. Bayer is making crystal aspirin to dissolve instantly on the tongue. They work much faster than the tablets. Why keep Aspirin by your bedside? It's about Heart Attacks. There are other symptoms of a heart attack, besides the pain on the left arm. One must also be aware of an intense pain on the chin, as well as nausea and lots of sweating; however, these symptoms may also occur less frequently. Note: There may be NO pain in the chest during a heart attack. The majority of people (about 60%) who had a heart attack during their sleep did not wake up. However, if it occurs, the chest pain may wake you up from your deep sleep. If that happens, immediately dissolve two aspirins in your mouth and swallow them with a bit of water. Afterwards: - Call 911. - Phone a neighbor or a family member who lives very close by.- Say "heart attack!" - Say that you have taken 2 Aspirins. Take a seat on a chair or sofa near the front door, and wait for their arrival and ...DO NOT LIE DOWN! A Cardiologist has stated that if each person after receiving this e-mail, sends it to 10 people, probably one life could be saved! I have already shared this information. What about you? Do forward this message. It may save lives! "Life is a one time gift" Must Share with others..

 

Hjärtinfarkt och VATTEN ! Hur många människor känner du som säger att de inte vill dricka något innan du går till sängs för att de måste gå upp under natten . Hjärtinfarkt och vatten - jag visste aldrig allt detta ! Intressant ....... Något annat jag inte visste ... Jag frågade min läkare varför människor behöver kissa så mycket nattetid . Svar från min Cardiac Doctor - Gravity håller vattnet i den nedre delen av kroppen när du är upprätt ( ben sväller ) . När du lägger dig och underkroppen ( ben och etc ) strävar nivå med njurarna , är det då att njurarna avlägsna vattnet eftersom det är lättare . Detta knyter sedan in med det sista påståendet ! Jag visste att du behöver din minsta vatten för att spola gifter ur kroppen , men detta var en nyhet för mig . Rätt tid att dricka vatten ... Mycket viktigt . Från en hjärt -specialisten Dricksvatten vid en viss tidpunkt maximerar dess effektivitet på kroppen 2 glas vatten efter uppvaknandet - hjälper till att aktivera inre organ 1 glas vatten 30 minuter före en måltid - hjälper matsmältningen 1 glas vatten innan du tar ett bad - bidrar till lägre blodtryck 1 glas vatten före sänggåendet - undviker stroke eller hjärtinfarkt jag kan också lägga till detta ... Min Läkare berättade att vatten vid sängen tid också kommer att bidra till att förhindra nattetid benkramper . Benmusklerna söker hydrering när de kramp och väcker dig med en Charlie häst . Mayo Clinic Aspirin Dr Virend Somers , är en kardiolog från Mayo Clinic , som är huvudförfattare till rapporten i juli 29, 2008 numret av Journal of American College of Cardiology . De flesta hjärtinfarkter inträffar i dag , i allmänhet mellan 6:00 och kl . Att ha en under natten , när hjärtat skulle vara mest vila , innebär att något ovanligt hände . Somers och hans kollegor har arbetat i tio år för att visa att sömnapné är att skylla . 1 . Om du tar en aspirin eller en baby aspirin en gång per dag , ta det på natten . Anledningen : Aspirin har en 24 - timmars " halveringstid " , därför, om de flesta hjärtinfarkter inträffar i småtimmarna på morgonen , skulle Aspirin vara starkast i ditt system . 2 . FYI , Aspirin varar en riktigt lång tid i ditt medicinskåp , i åratal , ( när det blir gammalt , det luktar som vinäger ) . Läs vidare ... Något som vi kan göra för att hjälpa oss - trevligt att veta . Bayer gör kristall aspirin för att lösa upp direkt på tungan . De arbetar mycket snabbare än tabletterna . Varför hålla Aspirin från din säng ? Det handlar om hjärtinfarkter . Det finns andra tecken av en hjärtinfarkt, förutom smärta på vänster arm. Man måste också vara medveten om en intensiv smärta på hakan , samt illamående och massor av svettningar , dock kan dessa symtom också förekomma mindre ofta . OBS : Det kan finnas någon smärta i bröstet under en hjärtattack . De flesta människor ( cirka 60 %) som hade en hjärtattack under deras sömn vaknade inte . Men om den inträffar , kan bröstsmärtor väcka dig ur din djupa sömn . Om det händer , omedelbart upplösa två aspirin i munnen och svälja dem med lite vatten . Efteråt : - Ring 911 . - Ring en granne eller en familjemedlem som bor mycket nära - . Säg " hjärtattack ! " - Säg att du har tagit 2 Alvedon . Slå dig ner på en stol eller soffa nära ytterdörren , och vänta på deras ankomst och ... ligg inte ner ! En kardiolog har sagt att om varje person efter att ha fått det här e - post , skickar det till 10 personer , förmodligen ett liv skulle kunna räddas ! Jag har redan delat denna information . Hur är det med dig ? Gör fram detta budskap . Det kan rädda liv ! " Livet är en engångsgåva" Måste Dela med andra ..

Senaste kommentaren

18.11 | 13:13

Hej Gunnar! Ja så så länge sedan det var!
Hoppas allt är bra med dig.
Tack för du kollar och gillar min sida.
Sköt om dig! Kram /Eivor

28.10 | 19:00

Hej Eivor!
Länge sedan vi sågs.Sett din fina blogg o foton. Hälsningar

12.09 | 16:26

Hej. Kul att du skriver om vallonen. Håller helt med dig att det vore underbart om vallonen kunde få liv igen med danser till populära orkestrar.jag minns med glädje den tiden..var det 1800 nyårsafton

04.05 | 19:28

Såå roligt att få ett samtal från dej

Dela den här sidan